Disclaimer

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Dutch Lily Days aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Inschrijven