Tweede Dutch Lily Days nog succesvoller dan de eerste editie

Tweede Dutch Lily Days nog succesvoller dan de eerste editie
‘Etalagefunctie naar het vak is van groot belang’

De tweede editie van de Dutch Lily Days heeft het succes van de eerste aflevering fors overtroffen. De zestien deelnemende bedrijven, van lelieveredelaars tot exporteurs, hebben in de week van 22 tot en met 25 mei maar liefst twintig procent meer bezoekers mogen ontvangen. Die forse stijging bewijst dat het evenement internationaal snel naam heeft gemaakt in de leliesector. Gesterkt door het enthousiasme van de doelgroep zullen de betrokken bedrijven in augustus bespreken hoe het succes in 2013 verder kan worden uitgebouwd.

In 2011 werd het event voor de eerste keer op de agenda gezet. Doelstelling van de Dutch Lily Days was om de lelie naast de week op de Keukenhof ook een eigen, meer prominente plek te geven binnen het lelievak. Het initiatief van vijftien deelnemende bedrijven leverde meteen een hausse aan positieve publiciteit op voor de lelie, een van de sierteeltgewassen waarin Nederland traditioneel een grote rol speelt. In 2012 steeg het aantal deelnemers naar zestien en is de publiciteitsmachine eerder op gang gekomen, zeker in het buitenland. Dat heeft voor de tweede editie geresulteerd in een sterk toegenomen belangstelling. Vanuit de gehele wereld wisten bezoekers de weg naar de bedrijven te vinden. Naar schatting lag het bezoekersaantal twintig procent hoger, met interesse uit tal van landen. Ook Nederlandse bezoekers waren opvallend goed vertegenwoordigd, al is het initiatief voor de Nederlandse markt minder urgent: zij zijn het gehele jaar door in de gelegenheid bedrijven te bezoeken.

Zevenduizend leliebollen sponsoren…
Net als in het eerste jaar bleek vooral de spinoff van de Dutch Lily Days onbetaalbaar. Voor veel nieuwsmedia werd de lelie ineens ‘hot’: er was opvallend veel redactionele aandacht voor de teelt en de handel. Maar ook andere initiatieven haakten in: zo was een van de deelnemende bedrijven aan de Dutch Lily Days sponsor van zevenduizend leliebollen voor het Grote Amstel III Bloembollen Pootfestijn in Amsterdam Zuidoost, bedoeld om het gebied met veel leegstaande kantoren op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Veel veredelaars hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt het bloeiende assortiment met veel nieuwkomers te promoten. “De onbekendheid is verdwenen, het evenement staat als een huis en juist de etalagefunctie naar het vak is van groot belang. De bekendheid met het complete assortiment, maar ook het overdragen de kennis die bij de diverse lelieveredelaars en –exporteurs aanwezig is, is van grote waarde in de internationale markt”, aldus de organisatie. Volgend jaar moeten de ‘Days’ nog meer belangstelling op de been kunnen brengen, is de overtuiging van de organisatoren. Later dit jaar zullen de plannen voor 2013 worden bekendgemaakt.

Inschrijven